Tenim dues opcions per a agregar Gadgets de Gmail al nostre compte:

  1. Activar els Gadgets que Google ens ofereix Google Labs (només podreu activar aquestes opcions si el vostre idioma de Gmail és l’anglès).
  2. Activar Gadgets per URL.

Gràcies a aquesta segona opció, podrem tenir nous Gadgets de Gmail que ara per ara no estan a Labs, com per exemple els que comenten a l’article de codigogeek:


Enllaç | Codigogeek.com

Entrades relacionades:

  1. bit.ly, escurçador de URLs per a Gmail
  2. TwitterGadget, Twitter a Gmail
  3. GoogleDocs de forma ràpida als teus mails de Gmail